cho ACE gặp phải mà múc cho nhanh - đo thì thấy vẫn có trở trên phím nhưng bấm không được, dò 1 hồi thì thấy phím 1- 4 - 7 - * thông với 1 đầu con tụ này, bún bỏ là OK.
Giờ vẽ lại không biết phải chính xác con tụ đó không nữa hay con kế bên ACE khi gặp phải như trường hợp trên thì cứ đo lại 1 cái rồi bún con tụ đi nha.


Link 1: Click To Enlarge Link 2: Bấm Để Xem Link 3: View Full Size
Giải pháp Nokia N110 liệt phím 1 - 4 - 7 - * do rỉ tụ 

Read More : suachuyennghiep.com.:. ID Topic : 54881

AdsOptimal Mạng quảng cáo thay thế Google Adsense
Kiếm tiền với media2d - Thay thế GA của người việt
Earn highest revenues for your website.
Unlimited Web Hosting, Reseller Hosting, VPS and Domains
Hosting Ipage chỉ 1$/tháng, miễn phí domain
 
Top