Chia Sẻ: Samsung E1080 1081t đang xài mất nguồn
Chia Sẻ: Samsung E1080 1081t đang xài mất nguồn

máy khách đang xài mất nguồn.kẹp dòng chỉ nhích kim lên 1 xíu khoảng 0,01A .khách mang qua trung tâm bảo hành bên đó báo bị chế...

Read more »
 
Top